+ 420 603 546 755 agrochemtrade@seznam.cz

NPK 8-24-24 - zemědělské hnojivo

Složení, vzhled a vlastnosti:

NPK 15-15-15 je kombinované hnojivo, které obsahuje dusík, fosfor a draslík, lehce přijatelné pro rostliny. Draslík je obsažen ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou ve formě vápenatých, amonných a draselných solí anorganických kyselin. Hnojivo tvoří šedobílé granule o velikosti 2 až 5 mm. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

Technické parametry:

Celkový dusík jako N 15,0 %
Dusičnanový dusík jako N 6,7 %
Amoniakální dusík jako N 8,3 %
Fosforečnany rozpustné v neutrálním
citranu amonném jako P2O5
15,0 %
Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5 8,5 %
Draslík jako K2O 15,0 %
Součet živin (součet celkového dusíku jako N,
fosforečnanů rozpustných v neutrálním citranu
amonném jako P2O5 a draslíku jako K2O)
45,0 %

Použití:

NPK 15-15-15 se používá především k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a případně i k přihnojování během vegetace. Je vhodný při vysokých požadavcích plodin a kultur na dusík a fosfor.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Ozimá pšenice, žito 150 – 250 na podzim
Ječmen jarní, Pšenice jarní, oves 400 – 600 na jaře
Řepka ozimá 500 – 800 na jaře
Okopaniny 400 – 500
Kukuřice na siláž 900 – 1100
Louky a pastviny 300 – 400 na jaře
Zelenina 400 – 480 na jaře
Jádroviny a peckoviny 320 – 480
Okrasné trávníky 480 ve 4-5 dílčích dávkách

Skladování:

Skladuje ve skladech s podlahou opatřenou nepropustným povrchem. Musí být chráněn před vlivem povětrnostních podmínek, aby nemohlo dojít k druhotnému znečištění a navlhnutí.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Balení

Veškerá hnojiva jsme schopni dodávat v těchto baleních:

✓ Volně ložená
✓ Big bagy

  • 0,5t
  • 0,6t
  • 1,0t

Transport

Dopravu si může odběratel zajistit sám, v případě zájmu ji bez problému zajistíme naší smluvní přepravní firmou.

Pevná hnojiva dodáváme kamiony:

✓ Valníky
✓ Sklápěče

Kapalná hnojiva dodáváme autocisternami.