+ 420 603 546 755 agrochemtrade@seznam.cz

DUSIČNAN AMONNÝ - zemědělské hnojivo

Složení, vzhled a vlastnosti:

Dusičnan amonný je dusíkaté hnojivo se dvěma formami dusíku. Obsahuje 34 až 35 % N, z toho polovinu v nitrátové a polovinu v amonné formě. Vzhled krystalů je závislý na teplotě při sušení. Je velmi hygroskopický, a proto je často opatřován ochrannými povrchy. Je fyziologicky neutrální.

Technické parametry:

Obsah dusíku celkem v % N min. 34,0 %
Obsah částic velikosti 1 až 3 mm v % min. 95,0 %
Obsah částic velikosti pod 1 mm v % 3,0 %
Obsah částic nad 10 mm v % 0,0 %

Použití:

Dusičnan amonný 34 % N se používá k jarnímu regeneračnímu přihnojování ozimů, k jarnímu produkčnímu přihnojování a v menší míře i k pozdnímu kvalitativnímu přihnojování. Celkové množství dusíku (zejména u ozimé pšenice) se rozděluje do několika dílčích aplikací (dělené dávkování dusíku). Pokud je to možné, doporučuje se hnojivo zapravovat do půdy. Dusičnan amonný je velmi dobře rozpustný, a proto je vhodný k přípravě vlastních kapalných hnojiv v zemědělském podniku.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Ozimá pšenice, ječmen 280 – 440
Ječmen jarní max. 280
Žito 240 – 360
Oves 200 – 240
Cukrovka 240 – 440
Brambory 320 – 440

 

Skladování:

Náleží do skupiny hnojiv třídy A, tj. schopných detonačních přeměn s teplotou vzplanutí až 360°C. V případě znečištění organickými látkami může rozklad přejít ve výbuch.

Hnojivo musí být uskladněno v suchých větratelných skladech, chráněné před zatékáním deště, přímým slunečním svitem a přístupem nepovolaných osob a dětí. Ve skladě nesmí být zbytky organických látek (papír, piliny apod.) a nesmí se provádět práce s otevřeným ohněm.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Balení

Veškerá hnojiva jsme schopni dodávat v těchto baleních:

✓ Volně ložená
✓ Big bagy

  • 0,5t
  • 0,6t
  • 1,0t

Transport

Dopravu si může odběratel zajistit sám, v případě zájmu ji bez problému zajistíme naší smluvní přepravní firmou.

Pevná hnojiva dodáváme kamiony:

✓ Valníky
✓ Sklápěče

Kapalná hnojiva dodáváme autocisternami.